Violympic Vật lý 8

Nguyễn Đức Anh

Có hai xe ô tô cách nhau 100km, xuất phát cùng lúc chuyển động thẳng đều ngược chiều đến gặp nhau. Xe 1 đi với vận tốc 60 km/h, xe 2 đi với vận tốc 40 km/h. Có một xe taxi xuất phát cùng một lúc với xe 1, chuyển động thẳng đều với vận tốc 80 km/h đến gặp xe 2, rồi quay đầu ngay chuyển động về gặp xe 1, rồi lại quay đầu gặp xe 2 ….. Chuyển động cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi cả 3 xe gặp nhau. Biết 2 ô tô ban đầu cách nhau 100 km. Hỏi tổng quãng đường taxi đi được đến khi cả 3 xe gặp nhau ?

Hà Khánh Ngân
18 tháng 12 2016 lúc 20:51

80

 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Định
20 tháng 12 2016 lúc 6:58

Tổng V của 2 xe là: 60+40=100km/h

t hai se gặp nhau là: t=S/V=100/100=1h

Khoảng thời gian này cũng là lúc taxi đi qua đi lại. Taxi đi được là: S=V.t=80.1=80km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN