Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Một người gửi số tiền 100 triệu dồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm , số tiền sẽ được nhập vào vốn ban đầu ( người ta gọi đó là lãi kép) . Để người đó lãnh được số tiền 250 triêu đồng thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian bao nhiêu năm? ( nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi).

  1. 12 năm
  2. 13 năm
  3. 14 năm
  4. 15 năm
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.