Bài 28 : Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi

Hoài An

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hình thành các hoang mạc ở Châu Phi

Đinh Bạt Tuân
5 tháng 12 2017 lúc 20:37

Dòng lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ, hơi nước trong các khối khí qua dòng lạnh bị chặn lại hình thành sương mù ngoài biển, nên khối khí qua dòng lạnh vào bờ thường có tính chất khô hạn hình thành hoang mạc ở các vùng ven bờ .

Bình luận (0)
Sherlock Holmes
6 tháng 12 2017 lúc 19:32

Các dòng biển lạnh ngăn cản sự bốc hơi của nước biển và ko tạo thành mưa -> hình thành các hoang mạc ở Châu Phi

hiuhiu

Bình luận (2)
Lê Thanh Liên Ngân
16 tháng 12 2016 lúc 22:08

- Dòng biển nóng với tính chất ẩm và ấm, làm tăng nhiệt độ các vùng đất ven biển, tạo điều kiện cho nước bốc hơi gây lượng mưa lớn cho những nơi chúng đi qua.

- Dòng biển lạnh với tính chất lạnh và khô ráo, làm giảm nhiệt độ, hơi nước không bốc lên được, hình thành sương mù, gây ra những nơi chúng đi qua có lượng mưa nhỏ hơn 20mm/năm.

Bình luận (3)
Mai Thị Bảo Ngọc
6 tháng 3 2017 lúc 20:09

giảm khả năng bốc hơi nước từ biển vào đất liền nên làm cho khó gây mưa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN