Câu hỏi của Lê Huyền Trang - Giáo dục công dân lớp 7

Bố mẹ Minh đều học hành cao, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế nhà Minh rất khá giả. Minh rất hãnh diện với các bạn và cho rằng Minh chẳng cần phải học hành gì nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình.

Suy nghĩ của Minh có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?

Ai giúp mình với, mai kiểm tra rồi

    Được cập nhật 05/01/2017 lúc 15:31
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.