Bài 16. Phương trình hóa học

Bloom Winx

Để điều chế nước người ta đốt cháy hết 0,4 gam khí hiđro trong bình đựng khí Oxi :1. Viết PTHH cửa phản ứng.2. Tính khối lượng thu đc.3. Tính thể tích oxi đã sử dụng ở điều kiện tiêu chuẩn.- Các bạn giúp mk nhoa :* Cần lắm vì đây là một trong những bài thi ở đề cương của mk nên mong các bạn giúp! Help me!khocroi 

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 16 tháng 12 2016 lúc 22:51

a) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{m_{H_2}}{M_{H_2}}=\frac{0,4}{2}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH : 2H2 + O2 -> 2H2O

b) Theo PTHH và đề bài, ta có:

\(n_{H_2O}=n_{H_2}\)= 0,2 (mol)

Khối lượng thu được là:

\(m_{H_2}=n_{H_2}.M_{H_2}=0,2.18=3,6\left(g\right)\)

c) Ta có:

\(n_{O_2}=\frac{n_{H_2}}{2}=\frac{0,2}{2}=0,1\left(mol\right)\)

Thể tích khí O2 đã sử dụng ở điều kiện tiêu chuẩn:

\(V_{O_2\left(đktc\right)}=n_{O_2}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Minh Ngọc
Phạm Minh Ngọc 16 tháng 12 2016 lúc 19:02

1) H2 + O2 → 2HCl

2) nH2 = \(\frac{m}{M}\) =\(\frac{0,4}{2}\) = 0,2 mol

H2 + O2 → 2HCl

0,2 → 0,2→ 0,4mol

mHCl= n. M = 0,4 . 35,5 = 14,2 g

3) VO2= n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 l

Mình không bt là cách trình bày của mình có đúng không nhưng về đáp asnn thì mình chắc 100% đấy!!!!!!!!!!!!!!ok

Bình luận (0)
nguyễn trung hiếu
nguyễn trung hiếu 17 tháng 12 2016 lúc 10:45

Câu a 2H2+O2 ->2H2O

câu b khối lượng thu được là 3.6

câu c 22.4

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN