Bài 12. Độ to của âm

Trần Nguyễn Bảo Quyên

Tại sao khi trang điểm người ta rất ít dùng gương cầu lồi , gương cầu lõm mà thường dùng gương phẳng ?

thanh nguyen
thanh nguyen 15 tháng 12 2016 lúc 18:36

Vì gương phẳng không làm biến dạng ảnh của vật như gương cầu lồi và gương cầu lõm nên dễ trang điêmr

Bình luận (0)
Nguyen Duc Huynh
Nguyen Duc Huynh 18 tháng 1 2017 lúc 14:52

vì gương phẳng cho ảnh có kích thước bằng vật và ảnh sẽ nét hơn

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 18 tháng 1 2017 lúc 16:26

vì hai gương đó cho ảnh không = vật

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN