Câu hỏi của Minh Ole - Tiếng anh lớp 12

bạn nào biết viết không giúp mình với, viết bằng tiếng anh nói về thế giới sẽ như thế nào đến năm 2020 ( hoặc tương lai), dạng như bài viết mẫu trong sách giáo khoa của phần writing trang 89. Mình cảm ơn ạ.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.