Câu hỏi của Trịnh Thị Na - Giáo dục công dân lớp 12

Có phải bất cứ việc làm nào không thực hiện được lời hứa đều là không giữ chữ tín hay không?vì sao?dẫn chứng

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.