Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Phương Nhung

Cho hỏi một tài khoản thư điện tử gồm mấy phần ????

 

nguyễn thảo nguyên
nguyễn thảo nguyên 14 tháng 12 2016 lúc 20:02

1, tên đăng nhậeoeo

2,mật khẩungaingung

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 13 tháng 1 2017 lúc 20:34

1. Tên đăng nhập

2. Mặt Khẩu

Bình luận (0)
Bui Thu Uyen
Bui Thu Uyen 19 tháng 1 2017 lúc 21:10

Hai phần

1.tên đăng nhập

2.mật khẩu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...