Chương II- Nhiệt học

Trần Thị Ánh Ngọc

0,05 x 0, 000 005 = ?

Chippy Linh
Chippy Linh 10 tháng 12 2016 lúc 20:46

Sao ko lấy máy tính mà tính

Bình luận (3)
Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 10 tháng 12 2016 lúc 21:51

Kết quả :

0,05 x 0,000005 = 0,00000025

Dễ mà Trần Thị Ánh Ngọc

Bình luận (2)
To Minh Hieu
To Minh Hieu 11 tháng 12 2016 lúc 15:15

0.00000025

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
Lê Anh Thư 30 tháng 1 2017 lúc 14:23

đặt phép tính = phân số sẽ dễ tính hơn

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN