Đại số lớp 8

Đỗ Thanh Huyền

Tính\(\frac{4x^2-16}{1-2x+x^2}:\frac{3x+6}{1-x}\)

dinh thi phuong
dinh thi phuong 10 tháng 12 2016 lúc 18:04

\( {4x^2-16{} \over 1-2x+x^2}\):\( {3x +6{} \over 1-x}\)

=

Bình luận (0)
dinh thi phuong
dinh thi phuong 10 tháng 12 2016 lúc 18:21

xin loi nhé

=\( {(2x-4) (2x+4){} \over (1-x)^2}\):\( {3. {(x+2)} \over 1-x}\)

=\( {4{(x-2)(x+2)} \over (1-x)^2}\).\({1-x \over 3(x+2)}\)

=\({4{(x-2)} \over 3(1-x)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN