Câu hỏi của hit vip hihi - Giáo dục công dân lớp 12

Giúp mình một số câu hỏi ôn tập nhé

Câu 1

Quyền bình đẳng trong hôn nhân vs GD la gi ?

phân tích nội dung của quyền bình đẳng của vợ chồng (QH Nhân thân, quan hệ tài sản)

Câu 2

Khái niện và nội dung của quyền bình đẳng trong lao động

câu 3

Khái niện và nội dung giữa các dân tộc, tôn giáo

Câu 4

Quyền bất khả xâm pham về thân thể của Công Dân là gì

Câu 5

Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe., danh dự, nhân phẩm của công dân là gì

Tớ cám ơn trước nhé

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.