Chương I- Cơ học

Nguyễn Việt Long

c1: khi nào xuất hiện lực đàn hồi ?đặc điểm của lực đàn hồi ? treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo dc gắn cố định vào giá thí nghiệm ? mô tả hiện tượng xảy ra ?

nguyễn trân
18 tháng 12 2020 lúc 10:16

Lực đàn hồi :Lực mà lò xo bị biến dạng tác dụng lên vật nặng ( vật làm cho lò xo biến dạng ) gọi là lực đàn hồi

Đặc điểm : Độ mạnh hay yếu của lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật đàn hồi : Độ biến dạng nhiều thì lực đàn hồi lớn, độ biến dạng ít thì lực đàn hồi nhỏ. Ngoài ra lực đàn hồi còn phụ thuộc vào bản chất của các vật đàn hồi

Hiện tượng sau khi treo quả nặng vào đầu dưới lò xo : Khi treo vật vào thì lò xo bị dãn ra, chiều dài của nó tăng lên. Khi bỏ vật đi, chiều dài lò xo lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. Vật càng nặng thì lò xo sẽ dãn ra càng nhiều. Nếu trọng lượng của vật lớn hơn một giá trị nào đó, lò xo sẽ dãn ra rất nhiều, khi lấy vật ra, lò xo không trở về hình dạng ban đầu được

 
Bình luận (1)
Khoa not wibu
19 tháng 12 2020 lúc 21:55

Not wibu undefined

Bình luận (1)
Batalha Herobrine
8 tháng 12 2016 lúc 18:56

Lực đàn hồi :Lực mà lò xo bị biến dạng tác dụng lên vật nặng ( vật làm cho lò xo biến dạng ) gọi là lực đàn hồi

Đặc điểm : Độ mạnh hay yếu của lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật đàn hồi : Độ biến dạng nhiều thì lực đàn hồi lớn, độ biến dạng ít thì lực đàn hồi nhỏ. Ngoài ra lực đàn hồi còn phụ thuộc vào bản chất của các vật đàn hồi

Hiện tượng sau khi treo quả nặng vào đầu dưới lò xo : Khi treo vật vào thì lò xo bị dãn ra, chiều dài của nó tăng lên. Khi bỏ vật đi, chiều dài lò xo lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. Vật càng nặng thì lò xo sẽ dãn ra càng nhiều. Nếu trọng lượng của vật lớn hơn một giá trị nào đó, lò xo sẽ dãn ra rất nhiều, khi lấy vật ra, lò xo không trở về hình dạng ban đầu được

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN