Bài 10. Nguồn âm

Lo Anh Duc

1. nguồn âm

Thí nghiệm 1

- Một quả bóng nhựa treo vào đầu một sợi dây trên giá thí nghiệm sao cho quả bóng đứng yên

- đưa một nhánh âm thoa khi đang phát ra âm đến gần và cho chạm vào quả bóng. Quan sát hiện tượng.

Thí nghiệm 2

- làm thí nghiệm tương tự như trên đối với vật phát ra âm thanh là cái trống.

Hiện tượng gì sảy ra đối với quả bóng trong hai thí nghiệm trên ? Hiện tượng gì xảy ra đối với vật khi phát ra âm thanh ?

Toàn Kửng
17 tháng 1 2017 lúc 20:19

Quả bóng trong 2 TN trên rung động

Mọi vật rung động khi có âm thanh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Vui
19 tháng 1 2017 lúc 19:37

thí Nghiệm 1

Hiện tưởng Quả bóng dao động

thí nghiệm 2

trong 2 thí nghiệm trên quả bóng đều dao động.

khi vật phát ra âm các vật đều dao động vật phát ra âm gọi là nguồn âm

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
20 tháng 1 2017 lúc 14:33

TN1: Quả bóng chuyển động

TN2: Quả bóng chuyển động. Khi phát ra âm thanh các vật đều dao động.

Bình luận (0)
Thi Kim
22 tháng 1 2017 lúc 9:32

TN 2: quả bóng dao động

Bình luận (0)
Võ Văn Khánh Duy
14 tháng 2 2017 lúc 20:08

THI NGHIEM 1.vi am thanh phat rano va cham vao qua bong nen qua bong se chuyen dong

Bình luận (0)
PHẠM HẢI NAM
1 tháng 12 2017 lúc 20:14

khó the

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN