Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Dung Thùy Đào

Khối lượng riêng và trọng lượng riêng có giống nhau ko

Công Tử Họ Nguyễn
Công Tử Họ Nguyễn 5 tháng 12 2016 lúc 20:06

Thế cho mk hỏi có cách tính nào mà muốn tính TL thông qua KL ko ?

Bình luận (2)
Võ Trọng Huy Hoàng
Võ Trọng Huy Hoàng 5 tháng 12 2016 lúc 21:09

D=10d

 

Bình luận (0)
Bạch Tuyết Nhi
Bạch Tuyết Nhi 10 tháng 12 2016 lúc 20:33

Khối lượng riêng và trọng lượng riêng k giống nhau

Bình luận (0)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt 5 tháng 12 2016 lúc 20:02

Cách tính khối lượng riêng D = m \(\frac{m}{V}\)

Đơn vị trọng lượng riêng : N / m³ d = \(\frac{P}{V}\)

=> đều chia cho thể tích.V

Vì vậy nên ta có công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = D . 10

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN