Câu hỏi của Hỗ Trợ Mua Games Bản Quyền Gía Rẻ - Vật lý lớp 10

Tính công suất của một máy mài có đá mài tròn với bán kính 0,2m và quay 2,5 vòng/s, khi dụng cụ cần mài được ép vào đá mài bằng lực 180N. Hệ số ma sát giữa dụng cụ và đá mài là 0,32.

Khó hình dung quá mấy bác ơi. giúp e

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.