Linh Đặng Thị Mỹ
19 tháng 7 2015 lúc 14:37

5 hs           

Bình luận (0)
Linh Đặng Thị Mỹ
19 tháng 7 2015 lúc 14:39

Tớ nghĩ là vậy:

1 năm có 12 tháng

ta có phép tính : 52 : 12 = 4 dư 4

Vậy có ít nhất 4+1= 5 h/s có cùng tháng sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN