Câu hỏi của Hỗ Trợ Mua Games Bản Quyền Gía Rẻ - Vật lý lớp 10

Từ một điểm A cách mặt đất 20m người ta thả rơi một quả bóng. Giả sử sau mỗi lần chạm đất quả bóng mất 1/5 cơ năng mà nó có lúc sắp chạm đất. Tìm độ cao mà quả bóng nảy lên được sau lần va chạm thứ nhất.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.