CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Anh Trần

a,Trong 1 mol Cu(NO3)2 có bao nhiêu mol mỗi nguyên tố.

b, Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 1 chất

c, Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 37,6 g Cu(NO3)2

 

Kẹo Đắng
6 tháng 12 2016 lúc 13:26

a. nCu = 1 mol

nN = 1,2 = 2mol

nO = 3.2 = 6 mol

b.mCu = 1.64 = 64g

mN = 2.14 = 28 g

mO= 6.16 = 96 g

c. nCu(NO3) 2 = \(\frac{37,6}{188}=0,2\)

=> mCu = 0,2.64 = 12,8 (g)

mN = 0,2.2.14 = 5,6 (g)

nO = 0,2.6.16 = 19,2(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN