Huỳnh Thị Minh Huyền
17 tháng 7 2015 lúc 9:17

a)   Ư(a)={1;3;5;9;15;45}

b)   Ư(a)={1;7;11;77}

c)    Ư(a)={1;2;4;5;10;13;20;25;26;50;52;65;100;130;260;325;650;1300}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hãy viết tất cả các ước của a,b,c biết rằng: a= 7.11

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN