Chương I- Quang học

Speed Max

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Trần Đức Mạnh
Trần Đức Mạnh 23 tháng 11 2016 lúc 21:05

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Bình luận (1)
Trần Vũ Thùy Dương
Trần Vũ Thùy Dương 17 tháng 12 2016 lúc 14:20

đáp án thứ 2

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 18 tháng 1 2017 lúc 15:39

có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

Bình luận (0)
Heo Trang
Heo Trang 18 tháng 1 2017 lúc 20:08

2

Bình luận (9)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ 2 tháng 2 2017 lúc 21:15

đáp án B

Bình luận (0)
Phan Đoàn Bảo Ngọc
Phan Đoàn Bảo Ngọc 2 tháng 2 2017 lúc 21:43

có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta

Bình luận (0)
Lê Vương Kim Anh
Lê Vương Kim Anh 4 tháng 2 2017 lúc 20:04

có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta

Bình luận (0)
Quy Lão Rasengar
Quy Lão Rasengar 15 tháng 2 2017 lúc 6:24

ý A nha

Bình luận (0)
Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai 26 tháng 3 2017 lúc 20:24

vì:

có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thanh niên sữa dâu

Bài thi số 3

19:11Câu 1:

Người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu của ô tô, xe máy vì:

Gương cầu lõm có phạm vi quan sát hẹp.

Ảnh của vật không đối xứng với vật qua gương.

Gương cầu lõm không đẹp bằng gương cầu lồi.

Ảnh của vật qua gương lớn hơn vật.

Câu 2:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương phẳng cho chùm sáng phản xạ là:

Chùm song song trong mọi trường hợp.

Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không đúng? Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ gây cảm giác chói làm mỏi mắt.

Nếu ánh sáng quá yếu sẽ gây căng thẳng cho mắt.

Nếu ánh sáng thích hợp sẽ làm mắt ta không căng thẳng.

Mắt không được thoải mái khi đọc sách.

Câu 4:

Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng Mặt Trời.

Một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời.

Câu 5:

Nguồn sáng có đặc điểm gì?

Chiếu sáng các vật xung quanh.

Tự nó phát ra ánh sáng.

Phản chiếu ánh sáng.

Truyền ánh sáng đến mắt ta.

Câu 6:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lồi cho chùm sáng phản xạ là:

Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

Chùm song song trong mọi trường hợp.

Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Câu 7:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Câu 8:

Định luật phản xạ ánh sáng áp dụng đúng cho đường truyền của các tia sáng tới:

Gương phẳng và gương cầu lồi.

Gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm.

Gương cầu lõm và gương phẳng.

Gương cầu lồi và gương cầu lõm.

Câu 9:

Hai gương phẳng có các mặt phản xạ hợp với nhau thành một góc α. Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới với góc tới i, sau khi phản xạ trên gương , trên gương thu được tia JR (hình 3). Góc tới i' của tia sáng IJ khi tới gương là:

Câu 10:

Hai gương phẳng có các mặt phản xạ hợp với nhau thành một góc α. Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương chùm này phản xạ theo IJ và phản xạ trên gương theo JR. Góc hợp bởi giữa hai gương bằng bao nhiêu độ để tia SI và tia JR vuông góc với nhau?

Nguyễn Anh Khoa
Câu 1:

Người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu của ô tô, xe máy vì:

Gương cầu lõm có phạm vi quan sát hẹp.

Ảnh của vật không đối xứng với vật qua gương.

Gương cầu lõm không đẹp bằng gương cầu lồi.

Ảnh của vật qua gương lớn hơn vật.

Câu 2:

Khi nói về đường đi của ánh sáng tới gương cầu lõm. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi phản xạ trên gương cầu lõm, phương của tia tới và tia phản xạ sẽ trùng nhau khi tia tới đi qua tâm gương.

Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm hội sáng hội tụ.

Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm sáng phân kỳ.

Tia sáng tới khi gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

Câu 3:

Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng Mặt Trời.

Một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời.

Câu 4:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phẳng.

Ảnh luôn đối xứng với vật qua các gương.

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Câu 5:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lõm cho chùm sáng phản xạ là:

Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

Chùm song song trong mọi trường hợp.

Câu 6:

Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Câu 7:

Khi nói về sự tạo ảnh của các gương. Kết luận nào sau đây không đúng?

Gương phẳng luôn cho ảnh ảo lớn bằng vật.

Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Gương cầu lõm luôn cho ảnh lớn hơn vật.

Gương cầu lõm có thể cho ảnh ảo hoặc ảnh thật.

Câu 8:

Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lồi cho chùm sáng phản xạ là:

Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

Chùm song song trong mọi trường hợp.

Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt phản xạ của gương và phương nằm ngang bằng:

Câu 10:

Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương với góc tới bằng , sau khi phản xạ qua hai gương thu được chùm tia phản xạ JR song song với SI (hình 5). Khi đó, góc tới gương có giá trị bằng:

Thuy Duong
Câu 1:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 2:

Kết luận nào dưới đây là đúng?

Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.

Vật được chiếu sáng là gương phẳng.

Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

một vệt sáng mờ.

ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

ảnh ảo, lớn bằng vật.

ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 6:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 7:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

Ảnh không dịch chuyển.

Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 8:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt phản xạ của gương và phương nằm ngang bằng:

Câu 10:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

30 cm

40 cm

10 cm

20 cm

Kuu Em
Câu 1:

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:

Mặt Trời bị Trái Đất che khuất.

Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.

Trái Đất đi vào vùng phía sau Mặt Trăng.

Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

Câu 2:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 3:

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

Bật ngược trở lại.

Vuông góc với tia tới.

Hợp với tia tới một góc vuông.

Song song với trục chính của gương.

Câu 4:

Để nhìn thấy một vật thì:

phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

vật ấy phải là nguồn sáng.

vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.

vật ấy phải được chiếu sáng

Câu 5:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

Ảnh không dịch chuyển.

Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 6:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

Câu 7:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 8:

Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?

Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.

Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.

Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Câu 9:

Hai gương phẳng vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương cách S một khoảng 3cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5cm. Điểm sáng S đặt cách gương một khoảng là.

2 cm

4 cm

3 cm

5 cm

Câu 10:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN