BÀI 30 : Kinh tế Châu Phi

Ngô thừa ân

nêu ngắn gọn về đặc điểm chung về kinh tế châu phi

khocroi

Bài tập Lịch sử 

 

Không Có
25 tháng 12 2016 lúc 20:40

Các quốc gia Châu Phi có kinh tế chậm phát triển, chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu; giao thông kém phát triển

Bình luận (0)
Lgiuel Val Zyel
7 tháng 2 2017 lúc 17:02

1.Nông nghiệp:

a)Ngành trồng trọt:

*Cây công nghiệp:

-Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.

-Phần lớn các đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài.

-Một số cây công nghiệp chính:

+Ca cao, cà phê, lạc, cọ dầu, được trồng chủ yếu ở khu vực Trung Phi.

+Bông được trồng nhiều ở Đông Bắc và Trung Phi.

*Cây lương thực:

-Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ, hình thức canh tác và kĩ thuật lạc hậu.

-Lúa mì, ngô chủ yếu được trồng ở khu vực ven Địa Trung Hải và cộng hòa Nam Phi.

-Lúa gạo được trồng ở vùng châu thổ sông Nin.

*Cây ăn quả:

-Các cây ăn quả cân nhiệt đới (nho, cam chanh, ooliu,...) trồng ở môi trường Địa Trung Hải.

KL:-Nông nghiệp của châu Phi còn lệ thuộc vào nước ngoài, dễ bị ép giá.

_Sản lượng lương thực không đáp ứng đủ nhu cầu, thường xuyên bị nạn đói đe dọa.

b)Chăn nuôi:

-Chăn nuôi kém phát triển, chủ yếu là chăn thả.

2.Công nghiệp:

-Công nghiệp châu Phi chậm phát triển (chiếm 2% giá trị sản lượng công nghiệp của thế giới).

-Chủ yếu là công nghiệp khai thác khoáng sản.

-Nguyên nhân:

+Thiếu lao động chuyển môn kĩ thuật.

+Cơ sở vật chất lạc hậu.

Thiếu vốn nghiêm trọng.

Bình luận (0)
Anhkiet123
24 tháng 12 2019 lúc 20:05

Bày bố mày với sắp thi rồi

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
24 tháng 12 2017 lúc 15:19

Kinh tế châu Phi còn lạc hậu. Nền kinh tế phát triển theo hướng chuyên môn hoá,phiến diện, phụ thuộc nhiều vào thị trường nên dễ bị thiệt hại khi kinh tế thế giới biến động. Đô thị hoá diễn ra nhanh nhưng chủ yếu là tự phát

Bình luận (0)
Isolde Moria
22 tháng 11 2016 lúc 17:17

(+) Ngông nghiệp :

- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, được chuyên môn hóa cao, quy mô lớn.

- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.- Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến.(+) Công nghiệp- Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển- Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.- Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng.(+) Dịch vụXuất khẩu: Sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sảnNhập khẩu: Máy móc,thiết bị,hàng tiêu dùng và lương thực
Bình luận (3)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 11 2016 lúc 17:38
1. Nông nghiệp- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, được chuyên môn hóa cao, quy mô lớn.- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.- Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến. 2. Công nghiệp- Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển- Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.- Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng. 3. Dịch vụXuất khẩu: Sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sảnNhập khẩu: Máy móc,thiết bị,hàng tiêu dùng và lương thực
Bình luận (0)
Bình Trần Thị
22 tháng 11 2016 lúc 18:20
1. Nông nghiệp- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, được chuyên môn hóa cao, quy mô lớn.- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.- Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến. 2. Công nghiệp- Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển- Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.- Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng. 3. Dịch vụXuất khẩu: Sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sảnNhập khẩu: Máy móc,thiết bị,hàng tiêu dùng và lương thực
Bình luận (0)
tiểu thư họ nguyễn
24 tháng 11 2016 lúc 8:53
1. Nông nghiệp- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, được chuyên môn hóa cao, quy mô lớn.- Phân bố:

Loại cây trồng

Khu vực phân bố Cây công nghiệpnhiệt đớiCa caoQuan trọng nhất: tập trung duyên hải phía bắc vịnh Ghinê.Cà phêDuyên hải vịnh Ghinê và phía Đông châu lụcCọ dầuDuyên hải vịnh Ghinê, Trung Phi và những nơi có khí hậu nhiệt đới.Cây ăn quảCận nhiệtCam, chanh, nho, ôliuCực Bắc và cực Nam châu lục, môi trường Địa Trung Hải. Cây lương thựcLúa mì, ngôCác nước ven Địa Trung Hải và Cộng hòa Nam phi. Phổ biến ở Châu Phi nhưng năng suất và sản lượng thấpLúa gạoAi Cập, châu thổ sông Nin.- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.- Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến. 2. Công nghiệp- Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển- Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.- Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng. 3. Dịch vụXuất khẩu: Sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sảnNhập khẩu: Máy móc,thiết bị,hàng tiêu dùng và lương thực
Bình luận (0)
Trần Lê Hữu Vinh
27 tháng 11 2016 lúc 23:38

Chậm phát triển, một số nước trong khu vực có chỉ số tăng trưởng kinh tế cao hơn so với mức trung bình của thế giới.hihi

mik neu ngắn nhất r đấy bạn

Bình luận (0)
phạm mỹ hạnh
2 tháng 12 2016 lúc 20:35

châm phát triển, chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu, giao thông kém phát triển

 

đủ rồi bn !

Bình luận (0)
Mikura Li
3 tháng 12 2016 lúc 11:13

phần lớn chậm phát triển, chuyên môn hóa phiến diện, chú trọg trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu, giao thông kém phát triển. Tuy nhiên, bây giờ có mức tăng trưởng kinh tế khá hơn, cao hơn mức trung bình của thế giới

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN