Đinh Tuấn Việt
13 tháng 7 2015 lúc 17:21

Ta có:1028+8=100...008 (27 chữ số 0) Xét 008 chia hết cho 8 =>1028 + 8 chia hết cho 8 (1) Xét 1+27.0+8 = 9 chia hết cho 9 =>1028 + 8 chia hết cho 9 (2) Mà (8,9 )= 1 (3).

Từ (1),(2),(3) =>1028 +8 chia hết cho tích (8.9) = 72 (đpcm)

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Tâm
16 tháng 3 2016 lúc 12:49

10^28+8= 100...008

3 chữ số tận cùng tổng là 8 thì số này chia hết cho 8

tổng các chữ số bằng 9 thì số này chia hết cho 9

Mà 8.9=72 nên 10^28+8 chia hết cho72

đúng thì k giùm cái chữ ĐÚNG bên dưới nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN