Ôn tập toán 6

Hoang Hung Quan

Kết quả dãy tính sau tận cùng bằng chữ số nào?

2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

 
Cold Wind
Cold Wind 16 tháng 11 2016 lúc 20:51

\(2001\cdot2002\cdot2003\cdot2004+2005\cdot2006\cdot2007\cdot2008\cdot2009=...4+....0=...4\)

 

Bình luận (0)
Lê Yên Hạnh
Lê Yên Hạnh 16 tháng 11 2016 lúc 20:51

2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

=(.......4).(......0)

=(.....0)

Vậy kết quả của biểu thức trên tận cùn bằng chữ số 0.

Bình luận (4)
 Mashiro Shiina
Mashiro Shiina 10 tháng 6 2017 lúc 10:10

Ta có:

Đặt A=2001.2002.2003.2004

Chữ số tận cùng của A(nhân các chữ số tận cùng):

1.2.3.4=24(tận cùng =4)

Đặt B=2005.2006.2007.2008.2009

Để ý ta thấy 2 số 2005 và 2006

Chữ số tận cùng:5.6=30(tận cùng=0)

Mà 0 nhân với số nào cũng =0

nên B có tận cùng=0

A+B=......4+......0=......4

Vậy chữ số tận cùng là 4

Bình luận (0)
văn tài
văn tài 16 tháng 11 2016 lúc 20:55

Ta có các chữ số tận cùng là: 1;2;3;4;5;6;7;8;9.

theo bài thì 1;2;3;4 + 5;6;7;8;9.

1.2.3.4= 24 =>có chữ số tận cùng là 4.

5;6;7;8;9 sẽ có chữ số tận cùng là 0.Vì trong tích này có cặp tích có chữ số tận cùng là 0.Đó là 5 .6 =30(có chữ số tận cùng là 0),khi có chữ số tận cùng là 0 thì khi nhân với số nào thì chữ số tận cùng cũng bằng 0.

vậy ta có 4 + 0 = 4 => có chữ số tận cùng là 4.

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
Lê Anh Thư 20 tháng 11 2016 lúc 11:10

có 2 vế .

vì vế 2 có 5 x8 = 40 nên vế 2 có tận cùng =0

và vế 1 có 2x3x4=24 nên vế 1 có tận cùng là 4

=> tổng đó có tận cùng = 4

Bình luận (0)
Chu Phương Uyên
Chu Phương Uyên 5 tháng 1 2017 lúc 23:16

4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN