Ôn tập toán 6

Uzumaki Naruto

3n+1=27

tìm n

Nguyễn Huy Tú
Nguyễn Huy Tú 13 tháng 11 2016 lúc 14:14

\(3^{n+1}=27\)

\(\Rightarrow3^n.3=3^3\)

\(\Rightarrow3^n=3^2\)

\(\Rightarrow n=2\)

Vậy n = 2

Bình luận (1)
HOÀNG PHƯƠNG HÀ
HOÀNG PHƯƠNG HÀ 16 tháng 11 2016 lúc 15:26

3n+1=27

=>3n+1=33

=>n+1=3

=> n=3-1

=> n=2.

Bình luận (1)
linh angela nguyễn
linh angela nguyễn 13 tháng 11 2016 lúc 13:12

3n+1 = 27

3n+1 =33

\(\Rightarrow\) n+1 = 3

n = 3-1

n = 2

Vậy n = 2

Bình luận (3)
Lê Anh Thư
Lê Anh Thư 13 tháng 11 2016 lúc 14:48

ta có :

27= 3^3

=> n+1= 3

n = 3-1

n = 2

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN