Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Nhan Nhược Nhi

Một cái thước gỗ tiết diện đều đồng chất dài l = 28cm được giữ chặt trong nước nhờ 1 sợi dây buộc vào 1 đầu của thước và đáy bình. Hỏi đầu trên của thước cách mặt nước 1 đoạn bao nhiêu để khi dây bị đứt thì thước vừa vọt lên khỏi mặt thoáng. Khối lượng riêng gỗ và nước lần lượt là 0,6g/cm3 và 1g/cm3. Coi thước chuyển động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua ma sát


Các câu hỏi tương tự
Loading...