Bài 2. Vận tốc

Nhan Nhược Nhi

Hai chiêc xe đồng thời xuất phát từ hai địa điểm A và B đến gặp nhau. Lần đầu chúng gặp nhau cách B một khoảng a(km). Sau khi đến các vị trí tương ứng (xe A đến B còn xe B đến A) thì quay lại ngay và chúng gặp nhau cách b(km). Tính khoảng cách AB và tỷ số vận tốc của chúng. Biện luận kết quả.

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN