Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Nam Khánh Nguyễn Đỗ

Hãy nêu các vòng tuần hoàn

 

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:50

vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn cơ thể

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 8 tháng 11 2016 lúc 0:12

vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn

Bình luận (0)
Isolde Moria
Isolde Moria 8 tháng 11 2016 lúc 8:22

Các vòng tuần hoàn là :

+ Vòng tuần hoàn nhỏ

+ Vòng tuần hoàng lớn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN