Chương III- Quang học

Trần Văn Nhâm

Vào lúc nắng to, nhìn vào các vật bằng kim loại có bề mặt nhẵn báng đặt ngoài nắng thì ta thấy chói mắt, còn nhìn vào các vật như gỗ, giấy thì ta không thấy chói mắt? giải thích tại sao?

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:44

do phản xạ ánh sáng

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 8 tháng 11 2016 lúc 0:08

do hiện tượng phản quang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN