Đại số lớp 8

Lee Bona

Tính :

m3 + 3m - 3m2 +1 .

Tại m =101

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:25

m^3+3m-3m^2+1=(m-1)^3=(101-1)^3=100^3

Bình luận (0)
Võ Thu Uyên
Võ Thu Uyên 7 tháng 11 2016 lúc 22:50

\(m^3+3m-3m^2+1\)

= \(\left(m-1\right)^3\)

Thay số, ta có:

\(=\left(101-1\right)^3\)

\(=100^3\)

= 1000000

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN