Violympic toán 8

Minatozaki Sana

Cho tam giác ABC có E thuộc cạnh AB, D thuộc cạnh AC và M thuộc cạnh BC sao cho EM // AC; MD // AB. Gọi I là trung điểm của ED. Khi đó số đo của AIM là

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:32

Ta có: EM//AC => EM//AD

MD//AB => MD//AE

=> AEMD là hình bình hành

I là trung điểm của ED => I là trung điểm của AM => I thuộc AM

=> AIM=180

Bình luận (0)
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm 9 tháng 11 2016 lúc 8:48

AIM=180

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Văn Hùng
Nguyễn Võ Văn Hùng 10 tháng 11 2016 lúc 20:03

180

Bình luận (0)
syaoran li
syaoran li 11 tháng 11 2016 lúc 16:57

Ta có : EM// AC => EM // AD

MD//AB => MD//AE => AEMD là hình bình hành

=> I là trung điểm của ED

I là trung điểm của AM => thuộc AM = > AIM = 180

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN