Ôn tập toán 6

Ko Biết

trong 1 lớp có 25 bạn thích văn 29 bạn thích toán 18 bạn thích cả hai hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:22

số bạn chỉ thích văn là : 25-18=7 (bạn)

số bạn chỉ thích toán: 29-18=11(bạn)

số bạn trong lớp đó là : 11+7+18=36(bạn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN