Hình học lớp 7

☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘

1)cho ▲ABC = ▲HIK trong đó AB = 2cm, B = 40độ, bc = 4cm. E có thể suy ra số đo của những cạnh nào, nhữung góc nào của ▲HIK

2)cho ▲ABC = ▲HIK.tính chu vi của mỗi tam giác, bt AB = 4cm, BC= 6cm, DF=5cm

Hàn Thiên Tử
7 tháng 11 2016 lúc 22:04

1) AB=HI=2

BC=IK=4

B=I=40 độ

2) DF là gì vậy bạn

Bình luận (2)
Aki Tsuki
7 tháng 11 2016 lúc 22:16

1) ΔABC = ΔHIK; AB =2cm; \(\widehat{B}\) = 40o; BC = 4cm

\(\Rightarrow\) AB = HI = 2cm

\(\widehat{B}\) = \(\widehat{I}\) = 40o

BC = IK = 4cm

Vậy ta có thể suy ra số đo của: cạnh HI , cạnh IK và \(\widehat{I}\)

2) ΔABC = ΔDEF ; AB = 4cm ; BC = 6cm ;

DF = 5cm

Ta có ΔABC = ΔDEF (gt) nên:

\(\Rightarrow\) DF = AC = 5cm ; AB = DE = 4cm ;

BC = EF = 6cm

Chu vi ΔABC là: AB + BC + AC

hay 4cm + 6cm+5cm = 11cm

Chu vi ΔDEF là: DE+ EF + DF

hay 4cm + 6cm+5cm = 11cm

Vậy chu vi: ΔABC = chu vi ΔDEF = 11cm

 

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN