Hình học lớp 8

Isolde Moria

Cho hình thang cân ABCD có góc C = 60 độ , O là giao của 2 đường chéo . Gọi E , F ; G lần lượt là tđ of OA , OD , BC . Tam giác EFG là tam giác gì , vì sao ?

@Hoàng Lê Bảo Ngọc + @Nguyen Thi Anh + @phynit

Minh Phu
4 tháng 12 2017 lúc 20:20

@Hoàng Lê Bảo Ngọc

Bình luận (0)
Hàn Thiên Tử
7 tháng 11 2016 lúc 21:44

Xét ∆ OAD có: OE=AE; OE=FD => EF là đtb của ∆ OAD => EF=1/2AD=1/2BC (1) và EF//AD

Ta có ABCD là hình thang cân => \(\widehat{OCD}=\widehat{ODC}\)=60 độ ( tự lập luận)

=> ∆ ODC đều có CF là đường trung tuyến đồng thời là đường cao => CF\(\perp\)BD

∆BFC vuông tại F có FG là đường trung tuyến => FG=BG=CG=BC/2( theo t/c đường trung tuyến trong ∆ vuông) (2)

Chứng minh tương tự: EG=BC/2 (3)

Từ (1) ; (2) và (3) => FG=EF=EG => ∆ EFG đều

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN