Hình học lớp 8

Trịnh Yến

Cho hình chữ nhật ABCD, qua điểm E trên đường chéo AC. Kẻ đường thẳng song song với BD cắt cạnh AD và phần kéo của CD tại M và N. Vẽ hình chữ nhật DMEN

Cm: a, FD // AC

b, E là trung điểm của FB

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 22:00
a) Gọi I và J là giao điểm các đường chéo của hình chữ nhật MDNF và ABCD.Các tam giác IND và JCD là các tam giác cân nên N1=D1C1=D2Mặt khác N1=D2 (hai góc đồng vị). => D1=C1 mà 2 góc này ở vị trí đồng vị => FD//EC hay DF//ACb) Gọi NE giao AB = KTa có : KBND là hbh ( ND//BK; KN//BD)=>KB=NDMà ND=Fm và ND//FM=> KB=FM và KB//FM => FMBK là hbhMặt khác: AME=ADJ (ME//OD, đồng vị)mà MAE=ADO ( tam giác AOD cân do OA=OD)=> AME=MAE=>tam giác AEM cân => AE=EM (1)Cmtt: AE=EK (2)Từ (1) và (2)=> EM=EKmà FMBK là hbh => E là tđ của FB (đpcm)
Bình luận (1)
Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 7 tháng 11 2016 lúc 21:48

Hình học lớp 8Hình học lớp 8

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN