Bài 7. Câu lênh lặp

Cold Wind

N được nhập từ bàn phím, viết chương trình tính:

\(\left(1+\frac{1}{1^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)......\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(1!+2!+3!+....+n!\)

tao quen roi
tao quen roi 30 tháng 10 2016 lúc 21:13

if (n mod 1=0) and (n mod=0) then write('vay n la so.....')

else write('n 0 la .........');

readln

end.

đúng không ?

Bình luận (8)
tao quen roi
tao quen roi 28 tháng 1 2017 lúc 22:24

1: yêu , thích tôi không nghĩ vậy , tôi ghét nó từ lớp 9 , tôi không công nhận cảm xúc tôi cho bạn là yêu hay thích tôi không nghĩ vậy ., tôi nghĩ ..........(chút nói sau)======================2:cậu biết hay chưa tôi sống và nhận ..........(cậu tự suy ra từ câu sau)từ bố mẹ , bạn bè , nên tôi gần như trầm cảm ghét mọi người ,mọi thứ , ghét thì đó nhưng tôi luôn muốn họ quan tâm , họ quý tôi , họ coi tôi tồn tại (cái này thì hơi quá thật thì tôi tồn tại nhưng những việc họ làm , họ trao đổi , với nhau dường như không liên quan , không nghĩ tới tôi [ít nhất cũng giao cho tôi một công việc nào đó ?, nghĩ tới tôi , cảm xúc của tôi chứ?] ),và cậu uk có quan tâm , nguồn X duy nhất (nó là sự thật ), và tôi luôn muốn khai thác từ đó . nên tôi gửi "nó " , để có thể nhận được X qua các câu nói (cậu sẻ chú ý đến nội dung of it , cho thấy cậu có quan tâm đến tôi ), và thật sự tôi nhận được nó , cậu chú ý đến "nó " ,------------------------------ 3: phải thừa nhận rằng trong tôi có ý nghĩ là cậu giả tạo ,nó tạo nên từ sự nghi ngờ về phong và kuru....(học 24) = cậu ,dối tar1 hình như có trong nội dung của nó ----------------------------4 : ráp ! cậu quá chút ý đến nó doạn hát không mang những thứ cậu chú ý , cậu quá tậm trung vào đoạn ráp ! , nó có hai mặt được thể hiện ở hai cách khác nhau ----------------------5: thật sự đoạn ráp là ý nghĩ của tôi về con gái từ năm lớp 9 , và tôi nghe nó từ lâu rồi , và ý nghĩ về con gái đó mờ dần khi tôi biết ngọc , cậu , linh , huyền .(olm) , chứ không phải cậu ban cho tôi suy nghĩ đó hiểu chứ ??! (mong) ,và một phần vấn đề là cậu , cậu quan tâm nó làm gì ? cậu ghép nó cho tôi với cậu chi ? , nó đâu phải của tôi tạo ra ? , tôi nói nó hợp suy nghĩ tôi sao ? cũng không thể trách cậu được một chút nào đó trong tôi muốn cậu quan tâm tới nội dung , khao khác X chăn , tôi nói rồi tôi nói gì đó ........ lần trước có giải thích , đại loại là không phải suy nghĩ đó , cậu vẫn khưng khưng cho tôi , cậu muốn ghét tôi ? ,tóm lại một phần tôi có nó (cậu giả tạo ) , một phần tôi cần X , và tôi không thoát được rắc rối này sao ? làm ơn đừng đi đâu tôi không muốn mất liên kết với cậu , cậu bận lắm ?, một tháng cậu on một lần cũng được , đâu cần phải bỏ luôn nó ? ! (hoc 24), làm ơn tôi không muốn mất .... đừng có nghĩ đây là tình yêu , đừng gán những khái niệm , cảm xúc của những con người ngoài kia cho tôi , họ tôi thấy cái đẹp của họ uk cái đẹp đó có sự góp xứng của cái xấu , chính những cái xấu đã tạo nên những cái đẹp đó vì chúng cùng được tạo nên từ 1 bộ não xong rồi đó đọc kỉ vào và cho tôi câu trả lời "cậu lập trình lại kì ức hình ảnh về tôi chưa , cậu "

Bình luận (1)
tao quen roi
tao quen roi 3 tháng 2 2017 lúc 7:32

" (tôi là người xấu ko bao h làm việc tốt) Đừng có đặt lòng tin vào tôi."cậu làm mọi thứ trở nên tốt hơn , with me

Bình luận (1)
tao quen roi
tao quen roi 30 tháng 10 2016 lúc 20:12

cho cái cốt thôi

s:=0;

for i:= 1 to n do

s:=s*(1/(1/(i*i));

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN