Bài 2. Vận tốc

____|____Buông____|_____

1. Vận tốc của vật cho biết điều gì? Viết công thức và cho đơn vị của vận tốc?

2. Hãy biểu diễn tỉ lệ xích

a) Trọng lượng của 1 vật có độ lớn bằng P=200N

b) Lực kéo có tác dụng vào có độ lớn F=1600N theo phương nằm ngang

Giúp mk khocroi

Lê Thị Ngọc Thư
30 tháng 10 2016 lúc 18:05

đề phải k vy

Bình luận (2)
Thai Meo
31 tháng 10 2016 lúc 22:01

tỉ xích tùy chọn à

 

Bình luận (0)
AN TRAN DOAN
30 tháng 10 2016 lúc 17:26

Vận tốc là con số thể hiện mức độ nhanh hay chậm của chuyển động . công thức tính vận tốc là v = S/t

Đơn vị của vận tốc là km/h hoặc m/s

Bình luận (1)
Thai Meo
1 tháng 11 2016 lúc 19:49

1) vận tốc của vật cho biết mức độ nhanh hay chậm của vật đó . công thức : v=s/t

đơn vị của vận tốc là km/h và m/s.

2)

a)vẽ 1 vật được đặt theo phương nằm ngang , chiều từ trên xuống dưới . 1 cm ứng vs 100N

b) vẽ 1 vật được đặt theo phương nằm ngang , chiều từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái . 1cm ứng vs 400N

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN