Bài 7. Áp suất

Nhan Nhược Nhi

Một bình chữ U có 2 nhánh, S1=300cm2, S2=100cm2 chứa nước. Trên mặt thoáng của hai nhánh được đậy kín = 2 pitton mỏng có khối lượng m1, m2. Độ chênh lệch mực nước ở 2 nhánh h=10cm. Cho khối lượng riêng của nước D=1g/cm3. Hỏi cần phải đặt lên pitton S1 1 vật nặng = bao nhiêu để:

a) Mực nước 2 nhánh bằng nhau

b) Mức nước 2 nhánh chênh nhau 1 khoảng 5cm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN