Đại số lớp 7

huy bò

Ai có những bài toán nâng cao, mà hay đứng cuối bài thi cho mình mấy bài nhé ( kèm đáp án)

Cảm ơn mọi người nhiềucvui

Nguyễn Huy Đức
27 tháng 10 2016 lúc 16:27

1.Số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 7, 8, 9 biết rằng số học sinh lớp 7A ít hơn só học sinh lớp 7B là 5 học sinh Tính số học sinh mỗi lớp .

đáp án: ko bít

Bình luận (4)
____|____Buông____|_____
27 tháng 10 2016 lúc 17:40

Tì số \(\frac{x}{y}\) biết \(\left(2x\right)^3=y^3\)

\(\Rightarrow2^3\cdot x^3=y^3\Rightarrow\frac{x^3}{y^3}=\frac{1}{2^3}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x}{y}\right)^3=\left(\frac{1}{2}\right)^3\)

\(\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{1}{2}\)

Bình luận (1)
____|____Buông____|_____
27 tháng 10 2016 lúc 17:47

\(3^{-1}\cdot3^n+6\cdot3^{n-1}=7\cdot3^6\)

\(\Rightarrow3^{-1+n}+6\cdot3^{n-1}=7\cdot3^6\)

\(\Rightarrow3^{n-1}+6\cdot3^{n-1}=7\cdot3^6\)

\(\Rightarrow3^{n-1}\cdot\left(1+6\right)=7\cdot3^6\)

\(\Rightarrow3^{n-1}\cdot7=7\cdot3^6\)

\(\Rightarrow3^{n-1}=3^6\)

\(\Rightarrow n-1=6\)

\(\Rightarrow n=6+1\)

\(\Rightarrow n=7\)

Bình luận (3)
Linh Nguyễn
27 tháng 10 2016 lúc 18:11

So sánh \(3*24^{100}\)\(3^{300}+4^{300}\)

\(3*24^{100}=3*8^{100}*3^{100}\)

\(=2^{300}*3^{101}\)

\(4^{300}=4^{150}*4^{150}\)

\(2^{300}*4^{150}>2^{300}*3^{150}\)

Vậy \(3*24^{100}< 3^{300}+4^{300}\)

 

Bình luận (1)
Linh Nguyễn
27 tháng 10 2016 lúc 18:13

Bạn bổ sug cho mik chỗ

\(4^{150}*4^{150}=2^{300}*4^{150}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN