Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Trịnh Trọng Khánh

Bài 1 chỉ dùng quỳ tím nhận biết dung dịch HCl,H2SO4,Ba(OH)2,NaOH

myn
24 tháng 10 2016 lúc 20:00

dùng quỳ tím ta tách được 2 nhóm :

nhóm 1 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HCl, H2SO4

nhóm 2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh:Ba(OH)2, NaOH

cho 2 nhóm tác dụng với nhau nếu pư nào có kết tủa xuất hiện thì 2 chất tham gia là H2S04 và Ba(OH)2

từ đó ta nhận biết được 4 chất

Bình luận (0)
Nguyễn Thi Hải Yến
24 tháng 10 2016 lúc 21:57

- Lấy mẫu thử, nhỏ vào quỳ tím: + Nếu quỳ tím chuyển mày xanh, nhóm 1: Ba(OH)2 và NaOH. + Nếu quỳ tím chuyển màu đỏ, nhóm 2: HCl và H2SO4.- Cho các chất trong nhóm 1 tác dụng lần lượt với các chất trong nhóm 2. + Nếu xảy ra chất kết tủa màu trắng là Ba(OH)2 và H2SO4.PTHH : Ba(OH)2 + H2SO4 ---> BaSO4 + 2H2O + Nếu không xảy ra phản ứng là HCl và NaOH. 

Bình luận (0)
myn
24 tháng 10 2016 lúc 20:22

mình sót mất pthh

Ba(OH)2+H2SO4---->BaSO4+2H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN