Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Lương Thị Thanh Hoài

Cho 100g dung dịch NaCl 5,85% tác dụng vừa đủ với AgNO3

a,Viết PTHH

b,Tính khối lượng chất rắn tạo thành

c,Tính khối lượng sản phẩm còn lại sau phản ứng

Vy Kiyllie
9 tháng 11 2016 lúc 21:42

a)

NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl↓

0,1 0,1 0,1 0,1

b)

mNaCl = \(\frac{100.5,85}{100}=5,85\)=> nNaCl = 5,85 : 58,5 = 0,1 mol

mAgCl = 0,1 . 143,5 = 14,35 g

c)

mNaNO3 = 0,1 . 85 = 8,5 g

Bình luận (0)
Trịnh Trọng Khánh
24 tháng 10 2016 lúc 19:54

a, NaCl + AgNO3 --> NaNO3 +AgCl

1mol 1mol 1mol 1mol

0,1mol 0,1mol 0,1mol 0,1mol

b, mNaCl=100.5,85%=5,85g

nNaCl=\(\frac{5,85}{58,5}\)=0,1(mol)

mAgNO3=0,1.170=17g

mNaNO3=0,1.85=8,5g

mAgCl=0,1.143,5=14,35g

Bình luận (0)
Nguyễn Thi Hải Yến
24 tháng 10 2016 lúc 22:20

a. PTHH : NaCl + AgNO3 ---> NaNO3 + AgCl.b. mNaCl = ( 5,85 . 100 ) : 100 = 5,85 ( g ) nNaCl = 5,85 : 58,5 = 0,1 ( mol ) PTHH : NaCl + AgNO3 ---> NaNO3 + AgCl.Theo PT : 1mol 1 mol 1 mol 1 molTheo Bài: 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol mAgCl = 0,1 . 143,5 = 14,35 ( g )c. mNaNO3 = 0,1 . 85 = 8,5 ( g ) mAgNO3 = 0,1 . 170 = 17 ( g )  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN