Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Trường học trực tuyến

Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp \(u = 65\sqrt2\cos100\pi t\) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.5/13

B.12/13

C.1/5

D.4/5

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 21 tháng 10 2016 lúc 22:54

Gọi r là điện trở cuộn dây. $U_d^2 = U_L^2 + U_r^2 \to U_L^2 + U_r^2 = {13^2}$ (1) ${U^2} = {\left( {{U_R} + {U_r}} \right)^2} + {\left( {{U_L} - {U_C}} \right)^2}$ → ${\left( {13 + {U_r}} \right)^2} + {\left( {{U_L} - 65} \right)^2} = {65^2}$(2) Từ (1)(2) → ${U_r}$ = 12 V Hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ = $\dfrac{{{U_R} + {U_r}}}{U} = \dfrac{{13 + 12}}{{65}} = \dfrac{5}{{13}}$.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN