Violympic Vật lý 8

duy khang nguyễn

Huyền đi xe đạp từ A đến B dài 4km trong 30 phút. Nửa quảng đường đầu đi với vận tốc gấp 2 lần vận tốc quảng đường còn lại. Tìm vận tốc nửa quảng đường đầu.

Hà Khánh Ngân
18 tháng 10 2016 lúc 23:09

12km/h

Bình luận (0)
Quý Đặng Văn
19 tháng 10 2016 lúc 19:11

12km/h

 

Bình luận (1)
Lê Phước Thảo Nguyên
30 tháng 10 2016 lúc 22:23

12km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN