Bài 12. Sự nổi

Hà Khánh Ngân

Một người có khối lượng m=55kg. Trọng lượng riêng của cở thể người này là d= 11000 N/m3 . Người này dùng những chiếc bình nhựa rỗng và nhẹ cột lại để làm phao. Mỗi bình nhựa có thể tích Vb = 5 lít. Để khi người này bơi phao, phao chìm trong nước còn phần cơ thể nổi lên trên mặt nước tối thiểu gồm đầu , cổ và vai có thể tích là 8dm, phao phải được tạo bởi bao nhiêu chiếc bình cột lại? Số lượng bình là số nguyên

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 18 tháng 10 2016 lúc 9:36

Thể tích cơ thể người là: \(V_n=\dfrac{m}{D_n}=\dfrac{55.10}{11000}=0,05m^3\)

Thể tích phần chìm của người là: \(V_c=0,05-0,008=0,042m^3\)

Gọi số bình cần dùng là n, suy ra thể tích của bình là: \(n.0,005(m^3)\)

Để người nổi được trên mặt nước thì lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng cơ thể người. Do vậy:

\((0,042+0,005n).10000=550\)

\(\Rightarrow n =2,6\)

Vì số bình là số nguyên nên ta lấy \(n=3\)

Vậy cần 3 chiếc bình cột lại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN