Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Dương Duy Đức

2 người khởi hành đồng thời từ A đạp xe vòng quanh 1 công viên HCN ABCD, có cạnh AB=2BC.Người thứ nhất đi trên các cạnh AB va CD với vận tốc 20km/h, còn trên các cạnh BC va DA với vận tốc 10 km/h.Người thứ 2 đi trên các cạnh AB va CD với vận tốc 15km/h, còn trên các cạnh BC và DA với vận tốc 30km/h.Khi trở về đến A người nọ về trước người kia 10 phút. Tính chu vi công viên đó

 

Dương Duy Đức
16 tháng 10 2016 lúc 16:13

 tra loi hô minh

 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
16 tháng 10 2016 lúc 16:41

A B C D a 2a

Gọi chiều rộng công viên HCN là a thì chiều dài là 2a.

Thời gian người thứ nhất đi là: \(t_1=\dfrac{2a+2a}{20}+\dfrac{a+a}{10}=\dfrac{2a}{5}\)

Thời gian người thứ hai đi là: \(t_2=\dfrac{2a+2a}{15}+\dfrac{a+a}{30}=\dfrac{a}{3}\)

Theo đề bài ta có: \(\dfrac{2a}{5}-\dfrac{a}{3}=\dfrac{1}{6}\)

\(\Rightarrow a = \dfrac{15}{6}=2,5(km)\)

Chu vi của công viên là: \(2(2a+a)=6a=6.2,5=15(km)\)

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN