Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Nguyen Thi Thanh Huong

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A.20 Hz

B.10π Hz

C.20π Hz

D.10 Hz

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 11 tháng 10 2016 lúc 23:47

Ta có ω = 20π → f = ω/2π = 10 Hz

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
Phương Anh (NTMH) 12 tháng 10 2016 lúc 5:32

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN