BÀI 6. Hợp chúng quốc Hoa Kì -Tự nhiên và dân cư (Tiết 1)

Man Bat

Ai hoàn thành tất cả Nội dung về CHỦ ĐỀ HOA KÌ với , cảm ơn nha!!!

Nội Dung Đúng Sai Điều chỉnh
Vị trí Hoa Kì giáp Canada ở phía Nam
Lãnh thổ gồm trung tâm lục địa Bắc Mĩ 48 bang, bán đảo Alaxca và quần đảo Ha oai
Hoa kì có diện tích lớn thứ 4 trên TG (9,629,047 tr km2)
Vị trí thuận lợi giao lưu buôn bán, phát triển tổng hợp kinh tế biển

Nội dung Vùng phía Đông Vùng phía Tây Vùng Trung Tâm A-la-xca và Ha oai
Địa hình
Khí hậu
Thuận lợi
Khó khăn

- Hoa Kì là nước có dân số đông đứng thứ .................trên thế giới

- Dân số tăng nhanh chủ yếu là do người.......................

- Thành phần dân cư đa dạng, đa dạng về văn hóa nhưng phức tạp về các vấn đề xã hội

+ Người............................chiếm đa số (83% dân số)

+ Người Châu Phi khoảng.................triệu người.

+ Người châu Á- MLT tăng nhanh

+ Người bản địa còn ít, khoảng................triệu người

- Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở...............................................................

- Xu hướng dân cư thay đổi......................................................

I. Quy mô nền kinh tế

1.Có quy mô nền kinh tế...........................thế giới

- Tổng GDP chiếm \(\frac{1}{4}\) của thế giới (lớn hơn GDP của châu Á, gấp 14 lần GDP của Châu Phi).

- GDP/người rất cao: 62 606 USD (2018)

* Nguyên nhân:

+......................................................................

+.......................................................................

2. Nhận xét bảng số liệu . Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì (%)

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
1960 4,0 33,9 62,1
2001 2 26 72
2005 1 20 78

..............................................

..............................................

..........................................................

..............................................

II. Các ngành kinh tế

1. Dịch vụ:

Phát triển..............................................................................................................................................................

a. Ngoại thương:.....................................................................chiếm tỷ trọng khá lớn (12% tổng giá trị ngoại thương thế giới)

b. Gia thông vận tải: Hệ thống...........................................................................................................................................................

c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

- Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động....................................................tạo nguồn thu và lợi thế cho KT Hoa Kì

- Thông tin liên lạc.........................................................

- Ngành du lịch.............................................................

2. Công nghiệp

* Quy mô: Tỉ trọng khá cao, đang giảm dần

* Vai trò:........................................................

* Cơ cấu:

- Gồm 3 nhóm:..........................................................................................

- Sự thay đổi: Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng các ngành hiện đại

* Phân bố

+ Trước đây: tập trung.....................................................................................

+ Hiện nay: mở rộng xuống...........................................................................

+ 3 vùng: Đông Bắc, phía Nam, phía Tây

3. Nông ngiệp:

Nội dung Đúng

Sai

Điều chỉnh
Quy mô : đứng hàng đầu TG về giá trị sản lượng và xuất khẩu nông sản
Cơ cấu đa dạng có sự chuyển dịch: tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông giảm dịch vụ NN
Hình thức tổ chức SX: Trang trại. Nền NN hàng hóa được hình thành sớm và phát triển mạnh

Phân bố:

Hiện nay: hình thành các vành đai chuyên canh

trước đây: hình thành các vùng SX hàng hóa theo mùa

3 vùng : Phía Tây, Trung Tâm, Phía Đông

hoàng minh trọng
4 tháng 12 2020 lúc 21:27

lâu ...

nội dung

1. sai => bắc

2. đúng

3. đúng

4. đúng

hoa kì cs dân số đứng thứ 3 tg

do người nhập cư nhiều

người mỹ

42 triệu ng

60,5 triệu ng

ven biển

............

còn nhiều

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN