Nguyễn Việt Hoàng
21 tháng 9 2017 lúc 18:00

Số số hạng là:

( 2500 - 1 ) : 2 + 1 = 1250, 5 = 1250 ( số )

P/s: Phần này mình làm tròn thánh 1250 vì 1250, 5 là một số thập phân

Tổng là:

( 2500 + 1 ) x 1250 : 2 = 1 563 125

Đáp số: 1 563 125

Không chắc là làm đúng đâu nhá !!!

Bình luận (0)
tran yen nhi
21 tháng 9 2017 lúc 18:12

Cảm ơn bạn nhé Nguyễn Việt Hoàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN