Lê Quang Phúc
21 tháng 9 2017 lúc 19:19

7 học sinh ứng với:

\(1-\frac{2}{5}-\frac{4}{9}=\frac{7}{45}\)

Số học sinh của lớp đó là:

\(\frac{7}{45}:7=45\)(học sinh)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN