Luyện tập tổng hợp

kissing the moon

When the teacher came in, they pretended __________.

A. to read B. reading C. being reading D. to be reading

gt hộ t ạ:)

🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 1 tháng 12 2020 lúc 17:40

When the teacher came in, they pretended __________.

A. to read B. reading C. being reading D. to be reading

Bình luận (0)
SHMILY
SHMILY 1 tháng 12 2020 lúc 17:39

When the teacher came in, they pretended __________.

A. to read B. reading C. being reading D. to be reading : pretend to be Ving: giả vờ đang làm gì.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN